Repetities

Een keer per week, op dinsdagavond, wordt er gezamenlijk in Lemiers, geoefend.

De repetities vinden plaats onder leiding van een gedreven dirigente: Ingrid Oomen-de Bruin.

Tijdens de repetitieavonden wordt met alle koorleden geoefend om alles tot een mooi en klinkend geheel te laten versmelten.

We vragen onze leden om op tijd bij de repetities aanwezig te zijn, zodat we echt om 19:45 uur kunnen beginnen. De repetities beginnen meestal met korte inzing oefeningen.
Daarna verdelen we de tijd met het instuderen van het repertoire, het bestaande te perfectioneren en het verder verbeteren van presentatietechnieken.
En wat net zo belangrijk is, is het sociale element zodat we het gezellig met elkaar hebben.
Immers... we zingen Just4Fun en we zijn Just4Fun!